ฉากแถม Fedfe X PointBlank ตอนที่ 1
รอตอน 2 ได้ที่ PointBlank Thailand Fanpage - https://www.facebook.com/th.pointblank?ref=ts&fref=ts และ http://pb.garena.in.th/ และ ติดตามคลิปที่ เฟ็ดเฟ่ บอยเเบนด์ fanpage - https://www.facebook.com/fedfeboyband
Copyright © 2015 sofakingme - All rights reserved